7

SVANHILD HANSSEN POSTI

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ELVERHØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1971 - 1975
Tromsø Off. Lærerskole og 1975: medisin grunnfag, UiT

1976 - 1979
Lærer ved voksenpsykiatriske sykehus Presteseter, Oppland

1981 - 1985
Trøndelag Psyk. Sykeh. og studieinstruktør Norges Blindeforb

1985 - 2004
Daglig leder Hålogaland Amatørteaterselskap

2005 - 2019
Virksomh.leder (Kvinneloftet, Kirkens SOS) - nå: pensjonist

Verv i kirkelig sammenheng

2008 - 2016
Kontakt for kirkelig ressurssenter mot vold/seks. overgrep

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem i Sentrum Arbeiderlag fra 2019

1985 - 2004
En del verv i styrer og utvalg, voksenopplæring/kulturfeltet

Satsningsområder

  • Fortsatt utvikle en åpen folkekirke
  • Bekjempe ensomhet
  • Tilrettelegging av kirkens aktiviteter og møteplasser for mennesker med ulike
  • utfordringer i livet
  • Klimautfordringene

Andre kandidater på samme liste