8

INGUNN ELSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ELVERHØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: pensjonist

- 1976
Utdanna sjukepleiar

- 1987
Magister i filosofi

1988 - 2018
Tilsett ved Høgskolen i Tromsø UiT, helse- og omsorgsfag

Satsningsområder

  • Miljø og klima
  • Diakoni, særleg overfor eldre

Andre kandidater på samme liste