4

HANNE VOLLAUG SLETTUM

Stilling: . Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BJØRKE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste