9

ELSE BERIT KLINGENBERG

Stilling: . Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BJØRKE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste