8

NILS NILSSEN

Stilling: Skogkulturleder. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØMSKOG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
LIV SOLVEIG KIND f. 1954, Pensjonist
2
KARI HAUGEN PETTERSEN f. 1954, Pensjonist
3
ANN KRISTIN LORENTZON f. 1979, Aktivitør
4
TERJE FOSSLI PEDERSEN f. 1977, Begravelseskonsulent
5
TONJE TØRNBY NORDENGEN f. 1983, Frisør
6
EVA LISBETH TARALDRUD f. 1952, Konsulent
7
GUN EVA KRISTINA TRØMBORG f. 1964, Hjelpepleier
9
Gro Elisabeth Ekra f. 1967, Sykepleier