6

RAGNHILD STORSTEIN

Stilling: . Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STENSGÅRD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste