5

ANNA KILE

Stilling: Jurist. Fødselsår: 1990 Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Bønnelista

Yrke / utdanning

Arbeider som jurist

Freelance oversetter

Master i Rettsvitenskap, Bachelor i Engelsk

Verv i kyrkjeleg samanheng

2015 - 2019
Vararepr. i Agder og Telemark bispedømmeråd

Verv i Offentleg samanheng

2015 - 2019
Fast politisk medlem av Klagenemnda, Kr. sand kommune


Andre kandidatar på same liste

1
HÅKON KOLSTAD VARHAUG f. 1998, Snekker, byggmester Holum
2
GERD RUTH ROSLAND NORDSTRAND f. 1961, Tidl. selvst. n. drivende Holum
3
MARTIN BIRKEDAL f. 1953, Adm. leder Høvåg
4
ELISABETH HYLDMO LANDSVERK f. 1956, Husmor, kunstner Stathelle
6
MARTIN ELLINGSEN f. 1995, Miljøarbeider Vennesla
7
INGER DALEN LIA f. 1947, Pensjonist Skien
8
LINDA ELLE HARALDSSON f. 1992, Sykepleier Søgne
9
BERGSVEIN OFTEN NORMANN f. 1940, Pensjonist, arkitekt Grimstad
10
ARILD BREDA GULBRANDSEN f. 1961, Selvst. næringsdrivende Søgne