2

ÅSLAUG HAUGSET

Stilling: Rådgjevar/Folkehelsekoord. Fødselsår: 1983 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GLOPPEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Rådgjevar/Folkehelsekoordinator/ Fysioterapeut

Andre kandidater på samme liste

1
ARNE HØYLAND f. 1963, Sakshandsamar NAV Sandane
3
ODDHILD ALMENNING VOLL f. 1973, Lærar Apalset
4
BJØRN AURLIEN f. 1967, Avdelingsingeniør Devik
5
LAILA BERGHEIM OMMEDAL f. 1960, Samfunnsplanleggar Sandane
6
EIVIND KJERSTAD NILSEN f. 1987, Lærar NFH/ Cand.theol. Vereide
7
GUNHILD AABREKK NEDREBØ f. 1984, Kjøkken- og internatass. Vereide
8
HEGE STØYLEN ALME f. 1979, Hjelpepleiar v/legesenter Leirbrekka 4
9
ODDRUN ALME f. 1965, Butikkmedarbeidar Alme
10
BERIT AASEBØ HAUGE f. 1953 Hauge
11
GJERTRUD SUNDT RAVNESTAD f. 1964 Sandane
12
ODDVAR SIGURD BJØRLO f. 1954 Søreide
13
KJELL DANN MARDAL f. 1969 Mardal
14
EINAR OVE KÅRSTAD f. 1972 Arnestad