7

GUNHILD AABREKK NEDREBØ

Stilling: Kjøkken- og internatass.. Fødselsår: 1982 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GLOPPEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ARNE HØYLAND f. 1961, Sakshandsamar NAV Sandane
2
ÅSLAUG HAUGSET f. 1981, Rådgjevar/Folkehelsekoord Apalset
3
ODDHILD ALMENNING VOLL f. 1971, Lærar Apalset
4
BJØRN AURLIEN f. 1965, Avdelingsingeniør Devik
5
LAILA BERGHEIM OMMEDAL f. 1958, Samfunnsplanleggar Sandane
6
EIVIND KJERSTAD NILSEN f. 1985, Lærar NFH/ Cand.theol. Vereide
8
HEGE STØYLEN ALME f. 1977, Hjelpepleiar v/legesenter Leirbrekka 4
9
ODDRUN ALME f. 1963, Butikkmedarbeidar Alme
10
BERIT AASEBØ HAUGE f. 1951 Hauge
11
GJERTRUD SUNDT RAVNESTAD f. 1962 Sandane
12
ODDVAR SIGURD BJØRLO f. 1952 Søreide
13
KJELL DANN MARDAL f. 1967 Mardal
14
EINAR OVE KÅRSTAD f. 1970 Arnestad