5

ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN

Stilling: Lærer/adjunkt. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1980 - 1997
Førskolelærer

1997 -
Lærer/adjunkt

Verv i kirkelig sammenheng

1994 - 2000
Barne- og ungdomsråd

2000 -
Redaksjon for kirkeblad

2001 - 2009
Menighetsråd/fellesråd

Verv i offentlig sammenheng

1999 - 2009
Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

2005 - 2011
Meddommer


Andre kandidater på samme liste

1
INGER MARGRETHE KRAGH NYHUS f. 1962, Psykiater. Privatpraksis. Kapp, Toten
2
TROND ENEMO f. 1976, Kommunikasjonsrådgiver Stange
3
ISELIN VISTEKLEIVEN f. 1984, Ordfører Vågå
4
BJØRN TORE GRUTLE f. 1959, Lensmann Tynset
6
SOLVEIG HENRIETTE BREKKE SKARD f. 1952, Spesialrådgiver Brumunddal
7
PER ANDERS HÅVELSRUD f. 1999, Student Dovre
8
REIDAR ÅSGÅRD f. 1944, Småbruker/pensjonist Engerdal
9
SIDSEL OFFERGAARD JEVNE f. 1951, Pensjonist Ryfoss, Høre
10
TORIL KRISTIANSEN f. 1962, Førskolelærer Gjøvik
11
GUNDER NORDGÅRDEN f. 1997, Student Gausdal
12
ALF BJØRGE ASCHIM f. 1972, Rektor Hamar
13
AMALIE MYRVANG LUND f. 1995, Student Engerdal
14
TORSTEIN LERHOL f. 1987, Avdelingsleder Vang i Valdres