8

LISS-AASE ANDREASSEN

Stilling: . Fødselsår: 1983 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BÅTSFJORD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste