9

WANJA KARSTENSEN

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BÅTSFJORD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste