2

FINN RAGNVALD HUSEBY

Stilling: Pensjonert pers.direktør. Fødselsår: 1952 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

1968 - 1975
Teologisk embetseksamen og praktisk teologi, UiO

1976 - 1990
Prest Elverum (kallskapellan, sokneprest, prost)

1987 - 1988
Adminstrasjon og ledelse, Diakonhjemmets høgskole

1990 - 1994
Byråsjef Kirkedepartementet

1993 - 2017
Personal- og organisasjonsdirektør, Høgskolen i Hedmark

Verv i kirkelig sammenheng

1982 - 1990
Medlem Elverum menighetsråd (som sokneprest)

2016 - 2019
Delegat KAs landsråd (Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon)

2016 - 2019
Medlem og nestleder Hamar bispedømmeråd

2016 - 2019
Nestleder i Den norske kirkes kontrollutvalg

Verv i offentlig sammenheng

1963 - 1985
Verv lokalt og regionalt for Norges kristelige ungdomsforb.

1984 -
Delegat for Dnk til Det Lutherske verdensforbunds gen.fors.

1992 - 2005
Styremedlem/leder Namibiaforeningen

2016 -
Styremedlem Namibiaforeningen


Andre kandidater på samme liste

1
GUNHILD TOMTER ALSTAD f. 1977, Førsteamanuensis Hamar
3
LISBETH SYDBØGE f. 1972, Skolefaglig rådgiver Gjøvik
4
LARS ERIK FLATØ f. 1967, Adm.direktør Modum bad Brandbu
5
KRISTIN STORBRÅTEN STADSVOLD f. 1998, Adjunkt/lærer Dokka
6
MARTA BJØRNØY LALIM f. 1989, Leder frivilligsentral Vang i Valdres
7
IVAR BAE f. 1959, Pensjonist/journalist Brumunddal
8
FRØYDIS JOHANNE ANGARD ULATEIG f. 1974, Rådgiver Lillehammer
9
NJÅL SLETTEMARK FØSKER f. 1972, Assisterende rektor Nord-Odal
10
BORGNY SKANSEN SLETTEN f. 1977, Gårdbruker Vinstra
11
TROND EGIL GELLEIN LØKKEN f. 1977, Adjunkt/lærer Tolga
12
CHRISTIN CAROLINE MUNKEBYE AARNES f. 1964, Overlege psyk.poliklinikk Lesja
13
SANDER VESTBY f. 2004, Skoleelev Hov i Land
14
KJERSTI DRTINA ØVERSVEEN f. 1968, Undervisningsinspektør Elverum
15
Håkon Gulliksen Furuseth Karlstad f. 2002, Lærling barn/ungdomsarb. Skreia
16
HEGE BJERKESTRAND MIDTHUN f. 1975, Adjunkt/lærer Elverum
17
LARS ERIK HYLLVANG f. 1971, Ordfører i Engerdal Engerdal
18
OLE MIDTHUN f. 1998, VR-utvikler Hamar