2

MARIT VAULA RASMUSSEN

Stilling: . Fødselsår: 1981 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FYLLINGSDALEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Har master i sosialantropologi og cand. mag. i samfunnsfag

og humaniora.

Pedagogikkstudent og lærer.

Verv i kirkelig sammenheng

Mi tilknytning til kirka utover kirkegang, er som korsanger

og tekstleser/klokker.

Satsningsområder

  • Sang og kirkemusikk.
  • Invitere ungdom/unge voksne til gudstjeneste og andre aktiviteter i kirka.
  • Kirkas kontakt med lokalmiljøet.
  • Gudstjenesteutforming.
  • Innsamlingsaksjoner for å finansiere større prosjekter.

Andre kandidater på samme liste