4

THOMAS GRANHEIM IVERSEN

Stilling: Student. Fødselsår: 2001 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2014 - 2017
Studiespesialisering med realfag – Greåker VGs

2015 - 2019
Diverse arbeid for Sarpsborg kirkelige fellesråd

2017 -
Assistent ved Kurland bofellesskap

2017 -
Profesjonsstudiet i teologi – MF vitenskapelig høyskole

2018 - 2019
Dialogpilotutdanning – Det teologiske fakultetet ved UiO

Verv i kirkelig sammenheng

2017 -
Borg bispedømmes ungdomsråd (både medlem og nestleder)

2017 -
Medlem i Grønt Utvalg i Tune/Greåker/Solli/Holleby menighete

2018 - 2020
Vara i UFUNG (Utvalg for ungdomsspørsmål)

Verv i offentlig sammenheng

2019 - 2019
Styret for NestenPresten


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL f. 1957, Forsker/prosjektleder Nittedal
2
SIDSEL REPSTAD f. 1965, Seniorrådgiver Kolbotn
3
FRODE ALNE BOLIN f. 1974, Innovasjonsrådgiver Moss
5
ELISABETH PAGANDER AUSTRHEIM f. 1979, Lærer Fredrikstad
6
KURT VIDAR SOLTVEIT f. 1964, Avdelingsleder Ski
7
ODA MOSSIK BERNHARDSEN f. 2002, Student Fredrikstad
8
JAN ERIK SUNDBY f. 1958, Generalsekretær Råde
9
HALLGEIR INGBJØRN JOHANSEN ELSTAD f. 1967, Professor Sørum
10
LAIA KRISTINE BRINGA f. 1981, Lektor Fredrikstad
11
JON ERIK HAAVE f. 1961, Fagansvarlig Moss
12
PÅL ANTONSEN f. 1962, Daglig leder Sarpsborg
13
SIDSEL MARIE SCHADE f. 1964, Spesialrådgiver Sarpsborg
14
ØIVIND REFVIK f. 1977, Daglig leder Drøbak
15
MAREN KRISTINE SKOVHOLT f. 2004, Student Rælingen