3

ANNE-MARIE NØRSTELIEN HELLAND

Stilling: Direktør. Fødselsår: 1973 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

2007 - 2011
Regional direktør for sørlige Afrika, Kirkens Nødhjelp

2012 - 2018
Generalsekretær Kirkens Nødhjelp

2018 - 2019
Selvstendig næringsdrivende

2019 -
Direktør i PwC Risk Advisory, Interna. utvikling og bærekraf

Verv i kirkelig sammenheng

2002 - 2008
Co-chair Ecumencial Advocacy Alliance strategigr. HIV/AIDS

2012 - 2017
Styringsgruppemedlem, tiåret for skaperverk og bærekraft

2012 - 2018
Ex officio medlem av Mellomkirkelige råd

2012 - 2018
Medlem av ACT Europe GA

2019 -
Varamedlem til det nasjonale styret av Åpen Kirke

Verv i offentlig sammenheng

2002 - 2004
Styremedlem HIV Norge

2007 - 2008
Styremedlem Global Fund to fight AIS,TB and Malaria

2012 - 2018
Representantskapsmedl, Oslosenter Fred, Demokrati og Mennesk


Andre kandidater på samme liste

1
KARIN-ELIN BERG f. 1981, Festningsforvalter Fredrikstad
2
OLE JACOB FLÆTEN f. 1956, Ordfører Lillestrøm
4
HELENE LUNDER ERIKSEN f. 2001, Student Fredrikstad
5
TANIA VON DER LIPPE MICHELET f. 1972, Skribent/foredragsholder Moss
6
KJETIL HAFSTAD f. 1949, Professor emeritus Fredrikstad
7
LIV BETTY HESJADALEN f. 1955, Fagleder Rygge
8
ANITA PATEL f. 1974, Rådgiver/lektor Lørenskog
9
AKSEL REUBEN ERIKSEN f. 2004, Skole-elev Skedsmokorset
10
STEINAR GRANMO NILSEN f. 1973, 1.amanuensis Ski
11
KRISTIN ELISABETH KYHEN RAMSTAD f. 1956, Seniorrådgiver Fetsund
12
EIRIK ELIN STILLINGEN f. 1975, Arkivar Gan
13
TURID ØYNA f. 1959, Sykepleier Nesodden
14
ALEKSANDER HØYMYR ABELSEN f. 2002, Student Fredrikstad