12

EIRIK ELIN STILLINGEN

Stilling: Arkivar. Fødselsår: 1975 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

1992 - 1996
Biblioteks- og iformasjonsstudiene, OsloMet

1995 - 1997
Bibliotekar, Biblioteks- og informasjonsstudiene, OsloMet

1997 - 1998
Arkivar, Norges Forskningsråd

1998 - 2010
Bibliotekar, og etter hvert Arkivleder i Patentstyret

2010 -
Arkivar (Seniorrådigver), Justervesenet

Verv i kirkelig sammenheng

1991 - 1992
Var med å starte et kor for barn i Søndre Høland menighet.

Verv i offentlig sammenheng

1988 - 1999
Senterungdommen og Senterpartiet, diverse verv i lokallag og

1993 - 1995
Ungdom mot EU, Akershus, Fylkesleder. Akershus Nei til EU

1999 - 2010
Forskerforbundet, tillitsvalgt og lokallagsleder i Patentsty

1999 - 2018
Forbundet for transpersoner (FTPN), styremedlem div. verv 19

2019 -
NITO, tillitsvalgt 2015-2017


Andre kandidater på samme liste

1
KARIN-ELIN BERG f. 1981, Festningsforvalter Fredrikstad
2
OLE JACOB FLÆTEN f. 1956, Ordfører Lillestrøm
3
ANNE-MARIE NØRSTELIEN HELLAND f. 1973, Direktør Moss
4
HELENE LUNDER ERIKSEN f. 2001, Student Fredrikstad
5
TANIA VON DER LIPPE MICHELET f. 1972, Skribent/foredragsholder Moss
6
KJETIL HAFSTAD f. 1949, Professor emeritus Fredrikstad
7
LIV BETTY HESJADALEN f. 1955, Fagleder Rygge
8
ANITA PATEL f. 1974, Rådgiver/lektor Lørenskog
9
AKSEL REUBEN ERIKSEN f. 2004, Skole-elev Skedsmokorset
10
STEINAR GRANMO NILSEN f. 1973, 1.amanuensis Ski
11
KRISTIN ELISABETH KYHEN RAMSTAD f. 1956, Seniorrådgiver Fetsund
13
TURID ØYNA f. 1959, Sykepleier Nesodden
14
ALEKSANDER HØYMYR ABELSEN f. 2002, Student Fredrikstad