5

MAGNUS JONSSON

Stilling: . Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FLEKKEFJORD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
INGERID GLENDRANGE HAUGSVÆR f. 1976 Tjøsvågstrand
2
BIRGER VEGGE f. 1955 Sisikveien
3
UNNI RUDOLFSEN f. 1977 Utsiktsveien
4
INGVILD STENE f. 1976 Abaldalen
6
WENCHE SYVERTSEN f. 1956 Tjørsvågveien
7
TORGUNN SCHULTZ f. 1950 Strandgaten
HILDE FORLAND f. 1959 Litledalen