1

LARS SÆLAND LAUVHJELL

Stilling: . Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØNDELED SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
REIDUN MARIE STAMSØ SOLHEIM f. 1986 Søndeled
3
AUD JORUN KLODVIK f. 1973 Akland
4
UNN ANGELA ASPELUND f. 1992 Søndeled
5
MARIT WALLA f. 1977 Søndeled
NELLY RADDUM LAUVHJELL f. 1953 Søndeled