1

LARS SÆLAND LAUVHJELL

Stilling: . Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØNDELED SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
REIDUN MARIE STAMSØ SOLHEIM f. 1983 Søndeled
3
AUD JORUN KLODVIK f. 1970 Akland
4
UNN ANGELA ASPELUND f. 1989 Søndeled
5
MARIT WALLA f. 1974 Søndeled
NELLY RADDUM LAUVHJELL f. 1950 Søndeled