1

LARS SÆLAND LAUVHJELL

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØNDELED SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
REIDUN MARIE STAMSØ SOLHEIM f. 1985 Søndeled
3
AUD JORUN KLODVIK f. 1972 Akland
4
UNN ANGELA ASPELUND f. 1991 Søndeled
5
MARIT WALLA f. 1976 Søndeled
NELLY RADDUM LAUVHJELL f. 1952 Søndeled