6

MARIANNE SØBY

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider. Fødselsår: 1977 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØYMARK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE SOFIE OLSEN TORP f. 1965, Gårdbruker
2
RUNAR JOHAN KASBO f. 1972, Kirkeverge
3
CAMILLA BERGSJØ HUSEBRÅTEN f. 1973, Skoleassistent
4
KJETIL HORPESTAD f. 1961, Gårdbruker
5
ARNE GABRIEL HUSEBRÅTEN f. 1966, Politi
7
ERNST KRISTIAN VOLEN-ØSTERHOLM f. 1978, Butikkleder