6

MARIANNE SØBY

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider. Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØYMARK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE SOFIE OLSEN TORP f. 1966, Gårdbruker
2
RUNAR JOHAN KASBO f. 1973, Kirkeverge
3
CAMILLA BERGSJØ HUSEBRÅTEN f. 1974, Skoleassistent
4
KJETIL HORPESTAD f. 1962, Gårdbruker
5
ARNE GABRIEL HUSEBRÅTEN f. 1967, Politi
7
ERNST KRISTIAN VOLEN-ØSTERHOLM f. 1979, Butikkleder