6

MARIANNE SØBY

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider. Fødselsår: 1979 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØYMARK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE SOFIE OLSEN TORP f. 1967, Gårdbruker
2
RUNAR JOHAN KASBO f. 1974, Kirkeverge
3
CAMILLA BERGSJØ HUSEBRÅTEN f. 1975, Skoleassistent
4
KJETIL HORPESTAD f. 1963, Gårdbruker
5
ARNE GABRIEL HUSEBRÅTEN f. 1968, Politi
7
ERNST KRISTIAN VOLEN-ØSTERHOLM f. 1980, Butikkleder