6

MARIANNE SØBY

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider. Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØYMARK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE SOFIE OLSEN TORP f. 1964, Gårdbruker
2
RUNAR JOHAN KASBO f. 1971, Kirkeverge
3
CAMILLA BERGSJØ HUSEBRÅTEN f. 1972, Skoleassistent
4
KJETIL HORPESTAD f. 1960, Gårdbruker
5
ARNE GABRIEL HUSEBRÅTEN f. 1965, Politi
7
ERNST KRISTIAN VOLEN-ØSTERHOLM f. 1977, Butikkleder