2

ELISABETH VOLD ÅDNANES

Stilling: Kantinemedarbeider. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅROS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1988 - 1991
Stabekk Høgskole, faglærer i ernæring-, helse- og miljøfag

1993 - 1993
Stabekk Høgskole, kost, ernæring og storhushold

Verv i kirkelig sammenheng

1993 - 1994
Menighetsrådet i Jar menighet (kun kort periode pga flytting

Verv i offentlig sammenheng

1986 -
Speiderleder

2003 -
Gruppeleder i Slemmestad KFUK-KFUM speiderne

2015 -
Kretsstyremedlem i Asker og Bærum krets av Norges K-M-speide

Satsningsområder

  • Utvikle gudstjenestene
  • engasjere barn og unge m/familier, kirken et godt sted å vær
  • Videreføre arr. som Olsok, lysmesse og juletrefest

Andre kandidater på samme liste

1
ARVID ASKØ f. 1955, Fosterfar Åros
3
GURO HØGELI SJÅFJELL f. 1995, Barneveileder Åros
4
GRO JOHANSEN f. 1972, Innkjøper Åros
5
ODDGEIR FRØYSOK f. 1959, Selvstendig næringsdr. Åros
6
ANNE HILDE ASKØ f. 1957, Skuespiller/forstermor Åros
7
HÅKON HALVORSEN f. 1966, Spesialrådgiver Åros