5

INGER MARIE ERICHSEN

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TVEDESTRAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste