7

Lillan Frogner

Stilling: . Fødselsår: 1961 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LØKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste