6

ELISABETH JENSEN

Stilling: . Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ASAK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste