6

ELDRI SVELSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORD-SEL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste