1

MORTEN LØBERG STRAND

Stilling: Teologistudent. Fødselsår: 1985 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2010 - 2019
Vikarkirketjener

Verv i kirkelig sammenheng

2005 - 2019
Medlem, Bragernes Menighetsråd

2011 - 2015
Vara, Tunsberg Bispedømmeråd (5.-3. vara)

2015 - 2019
Leder, Bragernes Menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

2014 - 2019
Styremedlem/ sekretær, Drammen Forsvarsforening

2015 - 2019
Styremedlem Schjelderup- Ebbes Legat

2018 - 2019
Medlem/ representant, Landsrådet for Heimevernet


Andre kandidater på samme liste

2
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE f. 1950, Pensjonist Larvik prosti
3
ØYSTEIN LAPPEGARD f. 1952, Kommuneoverlege Hallingdal prosti
4
ELLEN LANGELAND GJERDE f. 1967, Seniorrådgiver Nord-Jarlsberg prosti
5
PÅL HENNING BØDTKER WALSTAD f. 1946, Pensjonist Tønsberg domprosti
6
KRISTIN ØKSETER f. 1965, (p.t.) Ufør Drammen prosti
7
HENRIK WIRAK ONSRUD f. 2000, Vikarierende kirketjener Sandefjord prosti
8
GERD ELI BERGE f. 1954, Pensjonist Hallingdal prosti
9
AUD MARIE DANIELSEN f. 1946, Pensjonist Sandefjord prosti
10
PETRINE INDRESÆTER f. 1994, Kontaktlærer Eiker prosti