2

ANNE HELENE MANGELRØD GJONE

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1968 - 1972
Kristiansand lærerskole

1972 - 2013
Lærer

1974 - 1975
Statens lærerskole i forming, Notodden

1983 - 1984
Videreutdanning i familiekunnskap, Eik lærerhøyskole

1992 - 1993
Videreutdanning i musikk

Verv i kirkelig sammenheng

Gudstjenesteutvalget i Kvelde menighet

Kvelde menighetsråd

2015 - 2019
Tunsberg bispedømmeråd

2018 - 2019
Diakoniutvalget i Tunsberg

Verv i offentlig sammenheng

Vararepresentant til Larvik kommunestyre

1990 - 2019
Leder/medlem i eierstyret i Kvelde barnehage

2000 - 2006
Larvik forliksråd

2015 - 2019
Medlem av redaksjonskomiteen til Hedrum og Lardal menighetsb


Andre kandidater på samme liste

1
MORTEN LØBERG STRAND f. 1986, Teologistudent Drammen prosti
3
ØYSTEIN LAPPEGARD f. 1953, Kommuneoverlege Hallingdal prosti
4
ELLEN LANGELAND GJERDE f. 1968, Seniorrådgiver Nord-Jarlsberg prosti
5
PÅL HENNING BØDTKER WALSTAD f. 1947, Pensjonist Tønsberg domprosti
6
KRISTIN ØKSETER f. 1966, (p.t.) Ufør Drammen prosti
7
HENRIK WIRAK ONSRUD f. 2001, Vikarierende kirketjener Sandefjord prosti
8
GERD ELI BERGE f. 1955, Pensjonist Hallingdal prosti
9
AUD MARIE DANIELSEN f. 1947, Pensjonist Sandefjord prosti
10
PETRINE INDRESÆTER f. 1995, Kontaktlærer Eiker prosti