3

ØYSTEIN LAPPEGARD

Stilling: Kommuneoverlege. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1981 - 2001
Allmennlege / spesialist i allmennmedisin 1984

1988 - 2019
Kommuneoverlege / spesialist i samfunnsmedisin 1992

1999 - 2001
Seniorrådgiver Statens Helsetilsyn

2015 -
PhD, Universitetet i Oslo

2015 - 2019
Samhandlingsleiar i Hallingdal

Verv i kirkelig sammenheng

1982 - 1988
Medlem av Naustdal sokneråd

1984 - 1986
Formann i Naustdal sokneråd

2002 - 2006
Arbeidsgruppe for Ål kyrkjelydshus

2003 - 2008
Styret i Ål kyrkjeakademi

Verv i offentlig sammenheng

1992 - 1999
Repr for KS i utredn av nødmeldetjenesten i Buskerud og akut

1996 - 1999
Oppnevnt av helse og sosiallederlaget i Buskerud til arbeids

2004 - 2006
Styret for Ringerike sykehus

2007 - 2008
Arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet for utredning av

2014 - 2015
Oppnevnt av Helse og omsorgsdepartementet til ekspertgruppe


Andre kandidater på samme liste

1
MORTEN LØBERG STRAND f. 1986, Teologistudent Drammen prosti
2
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE f. 1951, Pensjonist Larvik prosti
4
ELLEN LANGELAND GJERDE f. 1968, Seniorrådgiver Nord-Jarlsberg prosti
5
PÅL HENNING BØDTKER WALSTAD f. 1947, Pensjonist Tønsberg domprosti
6
KRISTIN ØKSETER f. 1966, (p.t.) Ufør Drammen prosti
7
HENRIK WIRAK ONSRUD f. 2001, Vikarierende kirketjener Sandefjord prosti
8
GERD ELI BERGE f. 1955, Pensjonist Hallingdal prosti
9
AUD MARIE DANIELSEN f. 1947, Pensjonist Sandefjord prosti
10
PETRINE INDRESÆTER f. 1995, Kontaktlærer Eiker prosti