4

ELLEN LANGELAND GJERDE

Stilling: Seniorrådgiver. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1989 - 1993
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen

1993 - 1997
Spesialrevisor på Oljeskattekontoret

1997 - 2011
Spesialrevisor på Sentralskattekontoret for storbedrifter

2011 - 2018
Seniorrådgiver på Sentralskattekontoret for storbedrifter

2019 - 2019
Seniorrådgiver i HR-stab Innsats, Skatteetaten

Verv i kirkelig sammenheng

2009 - 2019
Synger i Horten kirkekor

2015 - 2019
Nestleder Horten Menighetsråd

2016 - 2019
Regnskapsfører for Stiftelsen Sentrumskirken

2017 - 2019
Sekretær Felleskirkelig Forum Horten

2017 - 2019
Sekretær NaMu-utvalget i Horten menighet (Naturlig Menighets

Verv i offentlig sammenheng

2002 - 2015
Diverse styreverv i foreninger knyttet til barnas skolegang

2006 - 2015
Kasserer i idrettsforening

2009 - 2012
Diverse styreverv i private foreninger

2010 - 2015
Leder FAU Horten Kulturskole


Andre kandidater på samme liste

1
MORTEN LØBERG STRAND f. 1986, Teologistudent Drammen prosti
2
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE f. 1951, Pensjonist Larvik prosti
3
ØYSTEIN LAPPEGARD f. 1953, Kommuneoverlege Hallingdal prosti
5
PÅL HENNING BØDTKER WALSTAD f. 1947, Pensjonist Tønsberg domprosti
6
KRISTIN ØKSETER f. 1966, (p.t.) Ufør Drammen prosti
7
HENRIK WIRAK ONSRUD f. 2001, Vikarierende kirketjener Sandefjord prosti
8
GERD ELI BERGE f. 1955, Pensjonist Hallingdal prosti
9
AUD MARIE DANIELSEN f. 1947, Pensjonist Sandefjord prosti
10
PETRINE INDRESÆTER f. 1995, Kontaktlærer Eiker prosti