8

GERD ELI BERGE

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1980 - 2007
Utd. veterinær (1979), privatprakt. veterinær, i tillegg Mat

2000 - 2000
Kurs Ledelse i kvinneperspektiv

2007 - 2011
Ordfører

2012 - 2018
Trusopplærar

Verv i kirkelig sammenheng

1975 - 2007
Norsk Sønd.sk.forbund lokalt og i krets, inkl 6 år i landsst

1983 - 1990
Sokneråd, diakoniutval

2016 -
NMS områdeutval

Verv i offentlig sammenheng

1999 - 2015
Kommunestyrerep, inkl ordførar 4 år, verv knytt til dette

2007 - 2019
Lokallag, fylkeslag Sp

2012 - 2016
Lokal næringsforening

2013 - 2017
1.vara Stortinget


Andre kandidater på samme liste

1
MORTEN LØBERG STRAND f. 1986, Teologistudent Drammen prosti
2
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE f. 1951, Pensjonist Larvik prosti
3
ØYSTEIN LAPPEGARD f. 1953, Kommuneoverlege Hallingdal prosti
4
ELLEN LANGELAND GJERDE f. 1968, Seniorrådgiver Nord-Jarlsberg prosti
5
PÅL HENNING BØDTKER WALSTAD f. 1947, Pensjonist Tønsberg domprosti
6
KRISTIN ØKSETER f. 1966, (p.t.) Ufør Drammen prosti
7
HENRIK WIRAK ONSRUD f. 2001, Vikarierende kirketjener Sandefjord prosti
9
AUD MARIE DANIELSEN f. 1947, Pensjonist Sandefjord prosti
10
PETRINE INDRESÆTER f. 1995, Kontaktlærer Eiker prosti