9

AUD MARIE DANIELSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1947 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1967 - 1969
Lærerskole

1972 - 2007
Kristendom hovedfag/teologi (heltid/deltid)

1981 - 1990
Grunnskolelærer

1990 - 2011
Kateket i Sandar menighet

1992 - 1992
Kateketseminar

Verv i kirkelig sammenheng

1959 - 2011
Søndagsskolelærer

1994 - 2005
Tunsberg bispedømmes økumeniske utvalg


Andre kandidater på samme liste

1
MORTEN LØBERG STRAND f. 1986, Teologistudent Drammen prosti
2
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE f. 1951, Pensjonist Larvik prosti
3
ØYSTEIN LAPPEGARD f. 1953, Kommuneoverlege Hallingdal prosti
4
ELLEN LANGELAND GJERDE f. 1968, Seniorrådgiver Nord-Jarlsberg prosti
5
PÅL HENNING BØDTKER WALSTAD f. 1947, Pensjonist Tønsberg domprosti
6
KRISTIN ØKSETER f. 1966, (p.t.) Ufør Drammen prosti
7
HENRIK WIRAK ONSRUD f. 2001, Vikarierende kirketjener Sandefjord prosti
8
GERD ELI BERGE f. 1955, Pensjonist Hallingdal prosti
10
PETRINE INDRESÆTER f. 1995, Kontaktlærer Eiker prosti