10

PETRINE INDRESÆTER

Stilling: Kontaktlærer. Fødselsår: 1994 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2014 - 2018
Grunnskoleærer 1-7

2014 - 2019
Lærer

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Modum menighetsråd og fellesråd, vara


Andre kandidater på samme liste

1
MORTEN LØBERG STRAND f. 1985, Teologistudent Drammen prosti
2
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE f. 1950, Pensjonist Larvik prosti
3
ØYSTEIN LAPPEGARD f. 1952, Kommuneoverlege Hallingdal prosti
4
ELLEN LANGELAND GJERDE f. 1967, Seniorrådgiver Nord-Jarlsberg prosti
5
PÅL HENNING BØDTKER WALSTAD f. 1946, Pensjonist Tønsberg domprosti
6
KRISTIN ØKSETER f. 1965, (p.t.) Ufør Drammen prosti
7
HENRIK WIRAK ONSRUD f. 2000, Vikarierende kirketjener Sandefjord prosti
8
GERD ELI BERGE f. 1954, Pensjonist Hallingdal prosti
9
AUD MARIE DANIELSEN f. 1946, Pensjonist Sandefjord prosti