2

INGJERD BREIAN HEDBERG

Stilling: Selvst. næringsdrivende. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Bønnelista

Yrke / utdanning

1982 - 1983
Alta High School i Utah USA Diploma

1987 - 1993
Cand Agric, Sivilagro i Landbruksøkonomi

1991 - 1991
Pedagogikk/ EVU som lærer Natur- og miljø, Matematikk, EDB

2005 - 2008
Master i Diakoni,MF/Diakonova

2007 - 2007
Internasjonalt; Familie Disippel Trening Skole, UIO

Verv i kirkelig sammenheng

1987 - 1991
Internasjonalet ansvarlig i Laget på Ås

2001 - 2019
Sem Menighetsråd, medlem, nestleder

2006 - 2009
Tønsberg Kirkelige Fellesråd, og AU

2010 - 2019
Tunsberg bispedømmeråd og Sammarbeidsråd for men/misjon

2013 - 2019
Mellomkirkelig råd, Den norske kirke

Verv i offentlig sammenheng

1987 - 1991
Leder i Studentkoret Korex/Lagets Sang- og musikkutvalg nasj

1989 - 1990
Lokalleder i Norsk Studentunion/landsstyremedl, Økad fagråd

1996 - 2002
Sem bondekvinnelags styre/Vestfold bondekvinnelag

2009 - 2019
Bønn for Den norske kirke styre

2010 - 2016
Tønsberg distriktet skogeierlags styre


Andre kandidater på samme liste

1
JO HEDBERG f. 1963, Leder Bønnelista Barkåker
3
ANNE GRETHE JULIE FINSTAD f. 1964, Skribent Drammen
4
HELENA CECILIA PAASCHE f. 2000, Intern/bibelskole Nøtterøy
5
Øyvind Nødland Thorset f. 1976, Melkeprodusent Hemsedal
6
ASBJØRN INGAR LØVIK f. 1965, Ingeniør Tønsberg
7
ELENA TEIGEN f. 2000, Student Kongsberg