5

SISSEL MØRREAUNET

Stilling: Førstelektor. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

- 1981
Utdannet førskolelærer fra DMMH

1981 - 1996
Førskolelærer/praksislærer/styrer i barnehage

1987 - 2019
Høgskolelektor/førstelektor pedagogikk ved DMMH

1996 -
Cand polit fra NTNU med førskolepedagogikk

1996 - 2010
Leder ved Senter for FEI ved DMMH

Verv i kirkelig sammenheng

2001 - 2005
Møtende varamedlem av Nidaros domkirke og Vår Frue MR

2005 - 2009
Nestleder Nidaros domkirke og Vår Frue MR

2009 - 2015
Leder Nidaros domkirke og Vår Frue MR

Verv i offentlig sammenheng

1985 - 2010
Div. verv i Norsk lærerlag og Utdanningsforb. lokalt og nasj

2017 - 2019
Styremedlem/nestleder/leder Asylselskapets barnehager


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE ENGEN GJESET f. 1989, Adjunkt Fosnes
2
GRETE BÆKKEN MOLLAN f. 1972, Seniorkonsulent Steinkjer
3
ALEX RAMSTAD DØSVIK f. 1997, Student Ørland
4
IVAR SELMER-OLSEN f. 1955, Pensjonist Trondheim
6
KEVIN HOEL TÅRNES f. 2000, Befrakter Trondheim
7
BJØRNAR FJELLHAUG f. 1982, Rektor Trondheim
8
OLAV BREMNES f. 1961, Samhandlingssjef Namsos
9
JON HØSØIEN f. 1947, Pensjonist Røros
10
PÅL SÆTHER EIDEN f. 1972, Adjunkt Vikna
11
BORGHILD HUSDAL BUHAUG f. 1967, Rektor Leksvik
12
INGRID MARIE HEIENE f. 1993, Stipendiat Trondheim