7

BJØRNAR FJELLHAUG

Stilling: Rektor. Fødselsår: 1982 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

2002 - 2005
Allmennlærarutdanning

2003 - 2003
Mellomfag religion/kristendom (grunnfag gj.f 1999/2001

2006 - 2007
Spesialpedagogikk

2014 - 2018
Master i styring og leiing

2015 - 2016
Arbeidsrett og offentleg rett

Verv i kirkelig sammenheng

Ungdomsleiar i Landro kyrkjelyd

1996 - 1999
Medl, sekr og leiar for barne- og ungdomsnemnda i Midthl Im

1997 - 1999
Leiar i Landro fellesforening av DVI (no: Indremisjonsforb.)

2003 - 2007
Medl (nestl frå 2005) i krinsstyret Midthordland Indremisjon

Verv i offentlig sammenheng

2003 - 2007
Vararepresentant kommunestyret i Fjell

2005 - 2008
Leiar Fjell KrF

2007 - 2011
Kommunestyrerepresentant i Fjell

2010 - 2019
Div. verv Skolel.forb, Sotra, Øygarden, Sogn og Fj. og Tr.la

2019 -
Fylkesleiar Skolelederforbundet Trøndelag


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE ENGEN GJESET f. 1989, Adjunkt Fosnes
2
GRETE BÆKKEN MOLLAN f. 1972, Seniorkonsulent Steinkjer
3
ALEX RAMSTAD DØSVIK f. 1997, Student Ørland
4
IVAR SELMER-OLSEN f. 1955, Pensjonist Trondheim
5
SISSEL MØRREAUNET f. 1958, Førstelektor Trondheim
6
KEVIN HOEL TÅRNES f. 2000, Befrakter Trondheim
8
OLAV BREMNES f. 1961, Samhandlingssjef Namsos
9
JON HØSØIEN f. 1947, Pensjonist Røros
10
PÅL SÆTHER EIDEN f. 1972, Adjunkt Vikna
11
BORGHILD HUSDAL BUHAUG f. 1967, Rektor Leksvik
12
INGRID MARIE HEIENE f. 1993, Stipendiat Trondheim