2

SKAIDRE FORS

Stilling: Barnehageassistent. Fødselsår: 1983 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRØNNÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1999 - 2003
Bedriftsøkonomi og ledelse, Klaipeda universitet, Litauen

2004 - 2005
Bedriftsøkonomi og ledelse, Linköping universitet, Sverige

2005 - 2014
Prosjektleder, Klaipeda kommune, Litauen

2011 - 2014
Direktør, Klaipeda dukketeater

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem i Grønnåsen menighetsråd

2015 - 2019
Medlem i kultur- og miljøutvalg, Grønnåsen MR

2015 - 2019
Medlem og styremedlem, Grønnåsen kirkekor

Verv i offentlig sammenheng

2018 - 2019
Verneombud, Sjømannsbyen barnehage

Satsningsområder

  • Miljø og utvikling av grønn menighet
  • Mangfold, kultur og inkludering

Andre kandidater på samme liste

1
INGEBORG ØSTREM HELLEMO f. 1973, Senioringeniør
3
VEGARD MOBAKK f. 1967, Ruteklargjører, Posten
4
BIRGITTE BYE ÅSALI f. 1992, Jobbsøker
5
BRITA ODLAND KVAMME f. 1963, Psykiatrisk sykepleier
6
MBACHI RUTH MSOMPHORA f. 1978, Fagansvarlig (odontologi)
7
Lisa Paulette Velasquez Jenssen f. 1994, Butikkmedarbeider
8
ANDREAS BRATTENG f. 2003, Elev
10
11
INGEBRIGT SYLTE f. 1962, Professor, UiT
12
GEORG HEINRICH HANSEN f. 1962, Seniorforsker
13
BERNHARD MEYER SÆTRE f. 1952, Pensjonist