6

STEIN ERIK SOLENG

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HILLESØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
MAY ANNE ANDREASSEN f. 1971, Sekretær Straumsbukta
2
HALGEIR JONNY HANSSEN f. 1971, Kirketjener Mjelde
3
RAGNHILD LOVISE HALSNES f. 1954, Kunstfag/design Bakkejord
4
REIULF ALEKSANDERSEN f. 1982, Reineier Sjøtun
5
CHARLEN JOHANNE JENSEN JØRGENSEN f. 2000, Kokk Brensholmen
7
LEIF KULSENG f. 1964, Ingeniør Larseng
8
HELEN JORID EINAREN f. 1964, Lærer Hillesøy
9
IVAR WERNER MOE f. 1973, Produksjonsarbeider Brensholmen
10
SANDRA ELISE TJOSAAS f. 1974, Daglig leder Brensholmen
11
MARIT ELLEN ANDERSEN f. 1971, Hjelpepleier Brensholmen
12
TOVE HELENE JOHANSEN f. 1954, Hjelpepleier Sandneshamn
13
ELI FREDHEIM WINGE f. 1961, Assistent Greipstad
14
KRISTIN FAGERSAND KULSENG f. 1963, Sekretær Larseng
15
TORLEIF BRATTSTI f. 1977, Maskinkjører Mjelde