10

ANN-SISSEL ENOKSEN

Stilling: Pedagogisk leder. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANDNESSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Barnehagelærer

Påbegynt master i utdanningsledelse

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem av Tromsø kirkelige fellesråd, for Tromsø kommune

Verv i offentlig sammenheng

Leder kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Satsningsområder

  • Ny kirkekai på Gåsvær
  • Kirketomtas framtid
  • Økt støtte kirkelig fellesråd
  • Økt ramme til driftssentralen

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTI JACOBSEN f. 1969, Rådgiver
2
ROAR LEON HOLMSTAD f. 1960, Avdelingsleder
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1983, Anestesisykepleier
4
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1976, Helsesekretær
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1953, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1988, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1953, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1968, Ergoterapeut
9
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1959, Gårdbruker
11
REIDAR FAGERHOLT f. 1966, Trafikkleder