11

REIDAR FAGERHOLT

Stilling: Trafikkleder. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANDNESSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Forsvaret, diverse

Per d. d.: trafikkleder i SSP AS, fra 1991

Verv i kirkelig sammenheng

Barne- og ungdomsarbeid på Kvaløysletta

Menighetsråd i mange perioder

Tensingarbeid

Verv i offentlig sammenheng

ADHD Norge, sekretær

Satsningsområder

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Kirkebyggesaken
  • Utvikling av fjæraparken

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTI JACOBSEN f. 1969, Rådgiver
2
ROAR LEON HOLMSTAD f. 1960, Avdelingsleder
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1983, Anestesisykepleier
4
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1976, Helsesekretær
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1953, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1988, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1953, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1968, Ergoterapeut
9
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1959, Gårdbruker
10
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1968, Pedagogisk leder