2

KJERSTI NGOZI FURUSETH

Stilling: Sykepleier. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Bønnelista

Yrke / utdanning

1985 - 1988
Sykepleier

Verv i kirkelig sammenheng

1989 - 1991
Medlem menighetsråd

1989 - 2019
Leirleder/taler

1990 - 2019
Frivillig forkynner

1991 - 1998
Redaksjonssekretær menighetsblad

1994 - 2019
Leder barnekor/barnelag

Verv i offentlig sammenheng

1989 - 1994
Tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for NSF

2003 - 2013
Kontrollerende overformynder


Andre kandidater på samme liste

1
KOLBJØRN LIE f. 1968, Misjonær/lærer Levanger
3
BJØRN SÆTHER f. 1958, Siv.ing./Hydrolog Trondheim
4
HANNE GRETHE HANSEN f. 1969, Sykepleier Trondheim
5
OLE JØRGEN HAAVERSTAD f. 1955, Småbruker Stadsbygd
6
MARIT RANFRID KVESTAD SÆTHER f. 1961, Frisør Trondheim
7
INGELINE FURUSETH f. 2002, Student Rissa
8
SIGURD FLØ GUSTAD f. 2001, Industrimekaniker Ekne