5

KJELL MODOLF STENBERG

Stilling: . Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KORNSTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste