1

RUTH MARIE NYMARK

Stilling: . Fødselsår: 1983 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STOR-ELVDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste