5

TORUNN SIMENGÅRD MESSELT

Stilling: . Fødselsår: 1972 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STOR-ELVDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste