7

LARS BRØVIG SAAGHUS

Stilling: Rådgiver Strømmestiftelse. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BIRKENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ROALD ROKSETH f. 1952, Pensjonist (lærer) Birkeland
2
MAY OLAUG HORVERAK f. 1979, Rektor Voksenopplæring Birkeland
3
ANNE KARI BIRKELAND f. 1961, Sen.ingeniør Fylkesmannen Birkeland
4
OTTAR MICHAEL MICHAELSEN f. 1973, Rådgiver UIA Birkeland
5
NINA HAUGE f. 1970, Prosjektleder, KRS kom. Rugsland
6
REIDUN NESVIK BIRKELAND f. 1956, Lærer Birkeland
8
TORE THOMASSEN f. 1957, Musiker/komponist/tekstf. Røynås
9
WENCHE STOVELAND f. 1957, Spesialhjelpepleier Flaa
SVEN ERIK FORFANG f. 1956, Viserektor Birkenes