1

GUNNAR OLAV KARTVEIT

Stilling: Regionskoordinator KN. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Soknerådsvalet i RADØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Kateket med faga norsk, kristendom og pedagogikk

Kirkens nødhjelp - regionskoordinator

Verv i kyrkjeleg samanheng

Bispedømeråd - medlem

Kyrkjemøtet -

Prostiråd - medlem

Sokneråd - medlem

2015 - 2019
Leiar Radøy sokeråd

Verv i Offentleg samanheng

Styremedlem Krf

Tillitsvalgt - Kateketforeninga

Satsningsområde

  • Byggja kyrkjelyd og fellesskap gjennom diakoni.
  • Byggja kyrkjelyd gjennom undervisning og gudsteneste.

Utfyllande presentasjon

Hobby-bonde på gardsbruk med sau.

Andre kandidatar på same liste

2
GRETHE LUNDE f. 1963, Sjølvst. næringsdrivande Lunde
3
MONA STEINER BREKKAN f. 1974, Sauebonde og lærar Mjøs
4
KIRSTEN JOHANNA SKAGE MELLINGEN f. 1957, Pensjonist Mellingen
5
TOM BREVIK f. 1951, Sjølvstendig næringsdr. Manger
6
KAROLINA LIEN VAKTSKJOLD f. 1953, Sjukepleiar. Vågstaule
7
HELÉN SKJERVEN f. 1976, Familiehjemskonsulent Hella
8
HEIDI SOLTVEIT KVALHEIM f. 1997, Helsefagarbeider Manger
9
EVELYN MERETHE DALE ASKELAND f. 1983, Tannpleier. Askeland
10
ODDBJØRN TVEITEN f. 1958, Dagleg leiar Manger
11
MARLEN RAMSVIK RIKSTAD f. 1972, Fagarbeidar Håland
12
OLAV LEIV STÅLØY f. 1945, Pensjonist Valdersnes
13
UNNI HANSEN MARØY f. 1975, Sykepleier. Marøy
14
ROLF ADELSTEIN ESPENES f. 1952, Pensjonist Sæbø
15
HELGA LOVISA VETÅS f. 1966, Lærar Manger
16
ARVE MARTIN HAUGLAND f. 1967, Controller