2

GRETHE LUNDE

Stilling: Sjølvst. næringsdrivande. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Soknerådsvalet i RADØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Gestaltterapeut med veiledning v/NGI og cand.mag. v/UiB

Verv i kyrkjeleg samanheng

Radøy sokneråd/fellesråd - fleire periodar

2017 - 2019
Leiar Alver kyrkjelege fellesnemnd

Verv i Offentleg samanheng

Det Norske Misjonsselskap.

Medarbeidar i Kirkens SOS Bjørgvin og

Misjonsforeining, diverse organisasjonsverv, folkevalgt.

Satsningsområde

  • Diakoni. Ynskjer å bidra til at fleire blir inkludert og
  • kjenner eigarskap til kyrkjelyden gjennom samlingar som
  • byggjer relasjonar og fellesskap.

Utfyllande presentasjon

Glad i gudstenesta og ynskjer at fleire skal møta Jesus gjennom bøn, evangeliet, sakrament, musikk og gode møte med medmenneske.  Er elles glad i naturen og brukar den til rekreasjon så ofte det let seg gjera, gjerne i lag med familie og vener.

Andre kandidatar på same liste

1
GUNNAR OLAV KARTVEIT f. 1953, Regionskoordinator KN Kartveit
3
MONA STEINER BREKKAN f. 1974, Sauebonde og lærar Mjøs
4
KIRSTEN JOHANNA SKAGE MELLINGEN f. 1957, Pensjonist Mellingen
5
TOM BREVIK f. 1951, Sjølvstendig næringsdr. Manger
6
KAROLINA LIEN VAKTSKJOLD f. 1953, Sjukepleiar. Vågstaule
7
HELÉN SKJERVEN f. 1976, Familiehjemskonsulent Hella
8
HEIDI SOLTVEIT KVALHEIM f. 1997, Helsefagarbeider Manger
9
EVELYN MERETHE DALE ASKELAND f. 1983, Tannpleier. Askeland
10
ODDBJØRN TVEITEN f. 1958, Dagleg leiar Manger
11
MARLEN RAMSVIK RIKSTAD f. 1972, Fagarbeidar Håland
12
OLAV LEIV STÅLØY f. 1945, Pensjonist Valdersnes
13
UNNI HANSEN MARØY f. 1975, Sykepleier. Marøy
14
ROLF ADELSTEIN ESPENES f. 1952, Pensjonist Sæbø
15
HELGA LOVISA VETÅS f. 1966, Lærar Manger
16
ARVE MARTIN HAUGLAND f. 1967, Controller