5

TOM BREVIK

Stilling: Sjølvstendig næringsdr.. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Soknerådsvalet i RADØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Komponist - Musikkarrangør - konsertprodusent - musikkdommer

Lærar ungdomsskule - Lektor i musikk Bergen Lærarhøgskule

Musikksjef NRK Fjernsynet - Prosjektleiar TV2 - Dirigent -

Musikkskulerektor - Folkehøgskulerektor - Musikksjef NMF -

Universitetslektor Griegakademiet - Konsulent Rikskonsertene

Verv i kyrkjeleg samanheng

Dirigent for Skala Brass Band - ei musikkgruppe innan

indremisjonen på Frekhaug

Verv i Offentleg samanheng

Politisk valgt President i Norges Musikkorps Forbund i 4 år

Satsningsområde

  • Sang og musikk

Andre kandidatar på same liste

1
GUNNAR OLAV KARTVEIT f. 1953, Regionskoordinator KN Kartveit
2
GRETHE LUNDE f. 1963, Sjølvst. næringsdrivande Lunde
3
MONA STEINER BREKKAN f. 1974, Sauebonde og lærar Mjøs
4
KIRSTEN JOHANNA SKAGE MELLINGEN f. 1957, Pensjonist Mellingen
6
KAROLINA LIEN VAKTSKJOLD f. 1953, Sjukepleiar. Vågstaule
7
HELÉN SKJERVEN f. 1976, Familiehjemskonsulent Hella
8
HEIDI SOLTVEIT KVALHEIM f. 1997, Helsefagarbeider Manger
9
EVELYN MERETHE DALE ASKELAND f. 1983, Tannpleier. Askeland
10
ODDBJØRN TVEITEN f. 1958, Dagleg leiar Manger
11
MARLEN RAMSVIK RIKSTAD f. 1972, Fagarbeidar Håland
12
OLAV LEIV STÅLØY f. 1945, Pensjonist Valdersnes
13
UNNI HANSEN MARØY f. 1975, Sykepleier. Marøy
14
ROLF ADELSTEIN ESPENES f. 1952, Pensjonist Sæbø
15
HELGA LOVISA VETÅS f. 1966, Lærar Manger
16
ARVE MARTIN HAUGLAND f. 1967, Controller