1

HELGE KOLSTAD

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BØNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Kandidaten om
- Beskjeftigelse: "Tidligere kirkeverge, nå pensjonist. Bruker noe  av pensjonisttiden som frivillig medarbeider i Kirkens Sos og Kalfarhuset. Har også noen verv i Bønes menighet".

- Forhold til Bønes menighet: "Vi flyttet til Bønes i 1981 og vært tilknyttet menigheten i alle år. Min kone og jeg fikk delta på siste halvdel av 1990-tallet med byggingen av Bønes kirke".

- Hva du kan bidra med i menighetsrådet: "Tror jeg kan bidra med god kjennskap til Bønesområdet og hva tilbud kirken/menigheten kan gi befolkningen".

- Din hjertesak: "Arbeide for at flere av Bønesbeboerne oppsøker menighetens ulike tilbud vi har for alle aldersgrupper. Dette gjøres konkret utfra den strategiske plan for menigheten som ble vedtatt i menighetsrådet nå i vår".

Andre kandidater på samme liste

2
BENEDIKTE ERIN ROGNSVÅG HENRIKSEN f. 1970, Styrer barnehage Tjørnhaugen, Bønes
3
TOVE SANDGRIND f. 1958, Lærer barneskole Våkleiven, Bønes
4
MARIT DROTNINGSVIK f. 1968, Lærer barneskole Våkleivskogen, Bønes
5
EMILIE NORDBY f. 2000 Bønesskogen, Bønes
6
LARS JOHAN FJELLBIRKELAND f. 1954, Pensjonist Våkleivåsen, Bønes
7
MATHILDE FLÆSLAND HOEL f. 2000, Student Allébakken, Paradis
8
HILDE MARIE MJØS KARLSEN f. 1987, Overingeniør Bønesheien, Bønes
9
TROND BRUUN f. 1970, Lege Våkleiven, Bønes
10
LISE OPDAHL f. 1942, Pensjonist Bøneslien, Bønes
11
TONE SYNNØVE HØYLAND STOPLE f. 1962, Landskapsarkitekt Bråtet, Bønes
12
HILDE KLEPPESTØ f. 1975, Kommunikasjonsansvarlig Bønesheien, Bønes
13
ØIVIN CHRISTIANSEN f. 1958, Forsker Rekdalsv., Straumsgrend