10

LISE OPDAHL

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1942 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BØNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Kandidaten om
- Beskjeftigelse: "Pensjonist".

- Forhold til Bønes menighet: "Aktiv i menigheten siden den ble opprettet. Har vært medlem av menighetsrådet i flere perioder og vært leder og nestleder der. Har også vært ansatt som lønnet vikar i menigheten i til sammen flere år, særlig som vikar-diakon".

- Hva du kan bidra med i menighetsrådet: "Lang botid på Bønes (fra begynnelsen av 1980-årene) og
mange funksjoner i menigheten gjør at jeg kjenner menighetens historie og ganske mange folk på Bønes. Min utdannelse og erfaring som diakon gjør at jeg vet en del om omsorgsbehov her. Dessuten har jeg lang erfaring som leder av menighetens kulturutvalg og synes kulturarbeidet er viktig.

- Din hjertesak: "Som gammel speiderleder er jeg opptatt av ungdommens behov, men hvis jeg skal nevne bare en sak, vil jeg prioritere arbeid for og med de over tusen eldre (67+) som bor på Bønes. Bønes menighet bør fortsatt satse på gode sosiale, kulturelle og åndelige tilbud til denne gruppen og jeg vil arbeide for å utvide tilbudet".

Andre kandidater på samme liste

1
HELGE KOLSTAD f. 1952, Pensjonist Våkleiven, Bønes
2
BENEDIKTE ERIN ROGNSVÅG HENRIKSEN f. 1970, Styrer barnehage Tjørnhaugen, Bønes
3
TOVE SANDGRIND f. 1958, Lærer barneskole Våkleiven, Bønes
4
MARIT DROTNINGSVIK f. 1968, Lærer barneskole Våkleivskogen, Bønes
5
EMILIE NORDBY f. 2000 Bønesskogen, Bønes
6
LARS JOHAN FJELLBIRKELAND f. 1954, Pensjonist Våkleivåsen, Bønes
7
MATHILDE FLÆSLAND HOEL f. 2000, Student Allébakken, Paradis
8
HILDE MARIE MJØS KARLSEN f. 1987, Overingeniør Bønesheien, Bønes
9
TROND BRUUN f. 1970, Lege Våkleiven, Bønes
11
TONE SYNNØVE HØYLAND STOPLE f. 1962, Landskapsarkitekt Bråtet, Bønes
12
HILDE KLEPPESTØ f. 1975, Kommunikasjonsansvarlig Bønesheien, Bønes
13
ØIVIN CHRISTIANSEN f. 1958, Forsker Rekdalsv., Straumsgrend