2

Beate Koldal

Stilling: . Fødselsår: 1995 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EGERSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste